Citas por año

Normal prostate volume according to age

Látták: Átírás 1 Eredeti közlemény Új lehetőségek és bevált utak a prosztatarák laboratóriumi diagnosztikájában Kovács L.

Gábor Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézete és Szentágothai János Kutatóintézete, Pécs A prosztatarák elsősorban az idősebb férfiak betegsége, de negyvenéves életkor után bármikor megjelenhet. A PSA a prosztata sejtjei által termelt fehérjemolekula, melynek mérése a szérumban forradalmasította a prosztatarák kezelését.

A PSA azonban nem specifikus a prosztatarák kimutatására. A jóindulatú közös előkészítési formula a, csakúgy, mint a prosztata fizikai ingerlése digitális rektális vizsgálat, biopszia, katéterezés vagy akár az ejakuláció a PSA-szint növekedését okozhatják a szérumban.

Sokfajta származtatott paramétereket dolgoztak ki annak a céljából, hogy növeljék a PSA specificitását. A szerző a dolgozatban áttekinti a rutinellátásban, illetve a kutatásban alkalmazott leggyakoribb laboratóriumi markereket.

Új lehetőségek és bevált utak a prosztatarák laboratóriumi diagnosztikájában

A laboratóriumi markerek minden kétséget kizáróan alkalmasak arra, hogy szakszerű alkalmazásukkal csökkentsék az előrehaladott, valamint a metasztázisos prosztatarák előfordulását, illetve a prosztatarák-specifikus halálozást. A jövőt illetően új perspektívát kínál a keringő tumorsejtek kimutatása, illetve a mikrorns-profil vizsgálata, különösen a prognosztika területén. Kulcsszavak: prosztatarák, PSA, új laboratóriumi markerek, szűrés, rutinellátás, kutatás Prostate cancer is usually a disease of elderly men, however, over 40 years of age the tumor can appear at any times.

PSA is a protein molecule synthesized by prostate cells.

Measurement of serum PSA has revolutionized the diagnosis and treatment of prostate cancer. However, PSA is not sufficiently specific for the detection of prostate cancer, since serum PSA might also be elevated in benign prostate diseases, as well as following physical stimulation of the gland digital rectal examination, biopsy, catheterization, or even ejaculation.

To increase the specificity of PSA, different derivative parameters have been developed i.

normal prostate volume according to age

The author reviews laboratory biomarkers related to prostate cancer, used either in the routine clinical practice, or in research.

Laboratory biomarkers seem to be useful tools to reduce the incidence of advanced stage, or metastatic prostate cancer, and the cancer-related death rate. A promising perspective for the future is the detection of circulating prostate cancer cells and the profiling of micrornas, especially on the field of tumor prognosis. Kovacs LG. New challenges and earlier approved methods in the laboratory diagnosis of prostate cancer. Hungarian OncologyKeywords: prostate cancer, PSA, new laboratory markers, screening, normal prostate volume according to age diagnosis, research Levelezési cím: Dr.

Kovács L. Gábor egyetemi tanár, az MTA r. Elfogadva: október 1. A mirigyből a szeminális plazmába választódik ki, és a PSA felel az ondó cseppfolyósításáért. A szeminális transzporttal ellentétes irányú, véráramba történő PSA-kibocsátás igen kis mennyiségben történik egészséges férfiaknál a szeminális kibocsátás milliomodrésze jut csak a vérplazmába 1.

normal prostate volume according to age

A PSA ennél nagyobb arányú bejutása a véráramba csak azokban az esetekben történhet meg, ha a prosztata hámsejt jei nek membránja megsérül. Bár a megnövekedett PSAszintet a szérumban jóindulatú prosztatabetegségek is okozhatják pl.

Clinical trials

Így a megnövekedett PSA-szint jelzi a prosztata megbetegedéseit, köztük a prosztatarákot, de a PSA emelkedése hangsúlyozottan nem rákspecifikus. Ugyanakkor a megnövekedett szérum-psa-szint több évre vagy évtizedre előre tudja jelezni a prosztatarák előfordulását 1, 2. Mindezekkel együtt, a PSA mérése forradalmasította a prosztatarák kezelését. Az elmúlt évtizedben több hazai összefoglaló közlemény is napvilágot látott, amelyek magyar beteganyagon is megerősítik a fenti következtetéseket 3 5.

A jóindulatú prosztatamegbetegedések, csakúgy, mint a prosztata fizikai ingerlése digitális rektális vizsgálat, biopszia, katéterezés vagy akár az ejakuláció a PSA-szérumkoncentráció növekedését okozhatják. Egyszerűsítheti az eredmények értelmezését, ha a vérvételt megelőzően pár napig elkerüljük a fenti faktorokat. Továbbá az egyes PSA-assay-k közötti méréstechnikai és analitikai különbségek is nehezíthetik az eredmények értelmezését. Különböző normal prostate volume according to age paramétereket dolgoztak ki annak a céljából, hogy növeljék a PSA specificitását.

Ezek közül talán a PSA-sűrűség a legspecifikusabb paraméter, de ahhoz, hogy pontosan megmérjék a prosztata méretét, ultrahangos vizsgálatra van szükség. A PSA aktív formája gyorsan és visszafordíthatatlanul komplexet képez egyes proteáz gátlókkal, míg az inaktív fpsa nem képez komplexet Mivel a tpsa az ACT-PSA és az fpsa összege, a cpsa-tpsa aránynak klinikai szempontból egyenlőnek kell lennie az fpsatpsa aránnyal.

Az fpsa-tpsa arányt korábban használták, mint a cpsa-tpsa arányt. Professional Publishing Hungary 3 Laboratóriumi markerek prosztatarákban A szabad PSA egyéb alformái Az úgynevezett jóindulatú PSA bpsa az fpsa egy alformája, amely kapcsolatban van a prosztata átmeneti zónájával, amely a benignus prosztatahiperpláziában BPH fontos szerepet játszik.

Az fpsa egy másik alformáját is beazonosították anti-psa antitestek használatával, amelyek nem észlelik a LysLysnál hasított PSA-t. Ugyan az ipsa különbséget tud tenni a prosztatarák és a BPH között, alkal mazása korlátozott, mivel nincs kereskedelmi forgalomban kapható assay.

Egy új laboratóriumi teszt is elérhető panelként, 4K néven. Ez a panel kombinálja a tpsa-t, fpsa-t, ipsa-t valamint a humán kallikrein 2-t KLK2és meglehetősen magas prediktív értékkel bír Egy másik alforma a propsa, amit -7 proPSA-nak neveztek el, és természetes formában 7 aminosav N-terminális pro-leader peptidből áll, amely proteolitikus hasítással gyorsan hasad -4 proPSA-ra vagy -2 proPSA-ra. A propsaszár mazék -2 proPSA-t nem lehet tovább hasítani enzi mati kusan aktív PSA-vá, és a peptidszármazék a prosztatarák régió jában halmozódik fel.

Nagy multicentrikus tanulmányok is megerősítették, hogy a phi érzékenyen detektálhatja az agresszív prosztatarákot 17 A PSA-val történő általános szűrési stratégia phi-vel történő kiegészítése ugyan kismértékben növeli a vizsgálatok költségeit, azonban ezzel egyidejűleg csökkentheti a szükséges vizitek, laboratóriumi tesztek és biopsziák számát.

normal prostate volume according to age

A növekvő phiértékek korrelációba hozhatók a Gleason-pontszám 7 növekvő valószínűségével a prosztatadaganat felismerésében Két tanulmányban, amelyben több mint férfi vett részt, egymástól függetlenül kimutatták, hogy a prosztatarák relatív kockázata 3,6 4,7-szeresen 17, 18 magasabb azoknál a férfiaknál, akiknél a phi értéke magasabb, mint a legalacsonyabb kvartilis.

A Gleason 7 PCa kockázata 1,6-szeresre nő, ha a phi-értékek a legmagasabb kvartilisben vannak A phi-nek szignifikánsan magasabbak a medián értékei agresszív prosztatarákban, és a Gleason 7 PCa aránya megnövekszik a phi normal prostate volume according to age A phi ígéretes adatokat mutat, főként, ha az agresszív prosztatarák kimutatására koncentrálunk.

Mások az agresszív prosztatarák megnövekedett kockázatát észlelték megnövekedett szarkozinszint esetén Egy másik nagy tanulmány szerint is a magas szarkozin- és glicin koncentráció összefüggésbe hozható a prosztatarák kockázatával Más tanulmányok a szérumban és plazmában levő szarkozinról, kevesebb pácienst bevonva, szintén jellemző adatot találtak.

ABHD4-dependent developmental anoikis safeguards the embryonic brain

Ezekről azonban az eddigiekben nem bizonyosodott be a valódi klinikai, diagnosztikai érték 25 ban publikálták a spondin-2 extracelluláris mátrix fehérje 22 és a galectin-3, egy tumor asszociált fehérjemolekula szerepét. A galectinszintet az eddigiekben azonban csak a metasztá zisos prosztatarákos betegek és a nem rákos betegek széru maiban hasonlították össze Azonban a korai ígéretes klinikai adatokat nem 4 Kovács sikerült megerősíteni, és a KLK2 nem került át a kereskedelmi forgalomba.

Két független multicentrikus tanulmány is kimutatta a PCA3- assay remek klinikai értékét azon férfiaknál, akiknél ujjízületi tünetek és kezelés korábbi biopszia eredménye negatív lett 31valamint azoknál is, akiknél ismétlő biopsziát végeztek A prosztatarák valószínűsége megnőtt az emelkedett PCA3-értékekkel. A PCA3 jelenleg nem alkalmas arra, hogy helyettesítse a PSA-t elsődleges tesztként a klinikai gyakorlatban, mivel hiányoznak a megfelelő cut-off értékek.

A komplikált mérési eljárástól, a viszonylag magas költségektől kb. Magyar szerzők 3 közel beteg analízisével igazolták, hogy a PCA3-teszt specifikusabb és hatékonyabb, mint a szérum-psa. Szarkozin Sreekumat és mtsai 36 úgy találták, hogy a szarkozin koncentrációja szignifikánsan magasabb a prosztatarákos férfiak vizeletüledékében és felülúszó folyadékában egyaránt, összehasonlítva a nem prosztatarákos férfiak értékeivel.

Ezzel ellentétben egy másik tanulmány férfinél úgy találta, hogy szignifikánsan alacsonyabb a szarkozinszint a prosztatarákos férfiaknál a nem prosztatarákos férfiakhoz képest, és nincs különbség az egészséges és a prosztatarákos férfiak között A szarkozint kereskedelmi forgalomban kapható aminosav-assay-vel mérték, és az értékeket a vizeletkreatininre normalizálták Szoros korreláció volt a szarkozin és a kreatinin között, ami azt mutatja, hogy a szarkozin a vizeletbe a glomeruláris mechanizmusokkal jut be A szarkozin nem prosztataszövet-specifikus, és nem kapcsolódik a tumor agresszivitásához vagy újra megjelenéséhez.

Így nem valószínű, hogy a szarkozin alkalmas marker a prosztatarák kimutatására. Következtetés a vizeletmarkerekről A prosztatarák vizeletből való kimutatása technikailag meg való sít ható, mint ahogy azt több tanulmány is mutatja, de egyelőre kevés a tapasztalat nagy betegmintákon Számos új markert, mint például a cink alfa2-glikoproteint, tioszulfátot vagy a markerek kombinációját mérték.

Ugyanakkor a vizelet preanalitikai körülményei jóval bonyolultabbak, mint a szérumé, és a vizeletgyűjtés folyamata változékony, ami a klinikai eredmények ellentmondásosságát eredményezheti. Kicsi, egyszálú RNS-szekvenciák, amelyek nem kódolnak fehérjéket, sokkal inkább azok célgénjeinek kontrollálása a funkciójuk. Alapvető szerepük van a sejtciklus, túlélés, differenciálódás, növekedés és az apoptózis folyamataiban A mirns és a prosztatarák közötti kapcsolat jól megalapozott a szakirodalomban, és legalább féle mirns-hez köthető 41, A mirns-ek közreműködnek a prosztatarák kialakulásában és fejlődésében 43, Elvileg a különböző mirns-ek expressziója diagnosztikai biomarkerként használható.

A célgéntől függően a mirns-ek tumor-elősegítőként oncomir-ek vagy tumor szup presszorként funkcionál hatnak.

A mir a tumor szup presszor p53 célpontja, és úgy találták, gyakran elcsendesített a prosztatarákban. A magas fokú prosz tata-intraepithelialis neoplasia HGPIN és a lokalizált adeno car ci noma közötti átmenetet összefüggésbe hozták a mirns-ek alulszabályozottságával.

Összességében a prosz tata rák patogenezisét tumor-elősegítő és -gátló mirns-ek egyensúlyának hatása befolyásolja, ami terápiás lehetőséget jelenthet.

normal prostate volume according to age

Számos mirns-t androgénfüggőnek találtak pl. Ezekről a mirns-ekről megállapították, hogy kontrollálják a tumor növe kedést, -terjedést és a metasztázist azáltal, Professional Publishing Hungary 5 Laboratóriumi markerek prosztatarákban hogy több gént szabályoznak, úgymint a BAK1-et, EZH2-t és a ROCK1-et A jelenlegi kísérleti bizonyítékok arra utalnak, hogy a mirns-ek egy csoportja a metastamir RNS-ek részt vesznek a prosztatarák agresszív viselkedésében és a metasztázisképződésben.

A rák fejlődése kapcsolatban áll normal prostate volume according to age epithel-mesenchyma tranzícióval EMT.

Az EMT fenotípussal bíró prosztata rák sejtek őssejtszerű tulajdonságokat mutattak, amelyek összefüggtek a mir és let-7 család csökkent expressziójával Kimutatták, hogy a mir és mir- alulszabályozott az EMT közben. A mir jelenléte nélkülözhetetlen faktor a p63 egy metasztáziscsökkentő gátló hatásához