Pozitív gondolkodás – életöröm – boldogság – nem csak ötveneseknek / 10.rész: célkitűzés

  • 0

Pozitív gondolkodás – életöröm – boldogság – nem csak ötveneseknek / 10.rész: célkitűzés

Category : Életvezetés

Célkitűzés

 

Sorsunk irányítása a saját kezünkben van! Tűzzünk ki célokat!

Ha viselkedésünkkel és tetteinkkel állandóan elégedetlenek vagyunk, akkor az időnk nagy részében általános rossz kedv uralkodik rajtunk. Ha folyton csak marcangoljuk magunkat, önmagunkban keressük a hibát, önmagunkat tesszük felelőssé minden rosszért, ami ér minket, akkor folyamatosan feszültségben élünk, és ez csakis negatívan hat mind a testi egészségünkre, mind a szellemi teljesítményünkre. Ezzel szemben az elégedettség, az önelfogadás nyugalmat és energiát ad ahhoz, amit igazán tenni szeretnénk. Még idősebb korban is megvan az esélyünk, hogy megvalósíthassuk álmainkat, fejlesszük magunkat, olyan dolgokat tegyünk, amit már régóta szerettünk volna. Saját életéért mindenki maga felelős.

Nem elég csak vágyakozni. A vágyak megadják ugyan a motivációt, adnak energiát, de a célok kitűzése már a megvalósítás szándékát is magában foglalja. Céljaink megvalósítása pedig örömet szerez, és továbblépésre, újabb célok megvalósítására ösztönöz. Ne csak sodródjunk az események hullámain, mi magunk alakítsuk a hullámokat, úgy jobban tudjuk uralni azokat.

A célok megfogalmazásánál törekedjünk arra, hogy azokat minél konkrétabban fogalmazzuk meg. Nem elég azt mondani, hogy egy jó állást akarok. Gondoljuk végig, konkrétan mit is akarunk csinálni.

Nem elég valamit csak „csinálgatni”. A „-gat, -get” az igék végén azt jelenti, hogy a szándék ugyan megvan, de nem teljes bedobással látunk hozzá. És csodálkozunk, hogy nincs eredmény. Gondoljuk végig, hányszor voltunk már hasonló helyzetben? Elég konkrét-e a célkitűzésünk? Mert az, hogy jó állást akarok, nem az.

Gondoljuk végig, hogyan elérhető-e a célunk, tervezzük meg a hozzá vezető út lépéseit. Fontos, hogy ezek a lépések megvalósíthatók legyenek. Nem elég csak végiggondolni, céljaink megvalósításáért tennünk is kell.

Kitűzött céljainkat írjuk le, írjuk le a megvalósítással kapcsolatos feladatokat, vezessük az ezzel kapcsolatos tevékenységeket, mit teszünk a megvalósítás érdekében. Ha a füzet üres marad, ne csodálkozzunk, hogy nem történik semmi, és vágyaink, céljaink csak a gondolatainkban meglévő vágyak és célok maradnak. Szálljunk szembe kényelmességünkkel, lustaságunkkal, félelmeinkkel!

Igaz, számtalan embernek egyszerűbb semmit sem tenni, várni a galambot, panaszkodni, hogy nekünk semmi sem sikerül.

 

Vásárhelyi Judit életvezetési tanácsadó


Keresés oldalunkon:

Hírlevél